Historik


Den antikvariska bokhandelsverksamheten i Finland har en tradition på drygt 150 år. Den första antikvariska bokhandeln grundades i Åbo på 1840-talet.

Den gemensamma intresseorganisationen - Finska Antikvariatföreningen – grundades 1941 i Helsingfors. Dess första och långvariga ordförande var Eric Olsoni, under vars ordförandeskap föreningen anslöt sig också till den internationella samarbetsorganisationen inom branschen ‘International League of Antiquarian Booksellers’ (ILAB). De etiska reglerna givna av denna internationella takorganisation är bindande även för medlemmarna i vår förening. Vid det konstituerande mötet var tio affärer representerade. I dag har vår förening 24 medlemsaffärer från olika delar av landet. Emblemet för föreningen planlagdes och ritades av konstnären Signe Hammarsten-Jansson. I mitten innanför den runda logon ligger ett kalligrafiskt tecken A, och framför den en öppen bok.

Finska Antikvariatföreningens har som avsikt att fungera som en organisation för intressebevakning och upprätthållandet av kontakter. Främst synlig har dess verksamhet varit i samband med de av föreningen arrangerade internationella bokmässorna. Den första mässan arrangerades vid Exporthuset 1988. Mässan som etablerat sig som ett årligt evenemang, har oftast arrangerats i Vita Salen, men sedan hösten 2001 framåt i samband med den Internationella Bokmässan i Helsingfors Mässcentrum. Medlemsaffärerna strävar till att betjäna alla sina kunder med frågor i samband med äldre böcker och litteratur. Som mål är ett kundförhållande inom vilken kunden kan lita på affärens sakkunnighet vid alla skeden av handeln. För att garantera detta förutsätter Finska Antikvariatföreningen stabilitet och kompetens av sina medlemsaffärer.

Ifall ni har frågor gällande äldre litteratur, bokvärdering, försäljning eller köp av böcker tveka inte i att kontakta våra medlemsaffärer. Vissa affärer idkar handel med förutom böcker såväl med kartor, grafik, postkort. Specialiseringsområden framgår i medlemsförteckningen.Historik historia2
.

Copyright © 2010 Suomen Antikvariaattiyhdistys Ry
Member of International League of Antiquarian Booksellers